Hřbetozubec vrbový - Notodonta ziczac

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Housenka velmi podobná housence hřbetozubce tmavého (N. torva); postrádá ale leské hnědočerné pásky na konci panožek

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Většinou vlhčí okraje lesů, cest, parky

Živná rostlina: Vrby a topoly, často na malých náletových nebo křovinatých rostlinách

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla v zemi

Ohrožení a ochrana: