Jasnobarvec květelový - Calophasia lunula

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Oncocnemidinae / Jasnobarvci

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Teplé louky, příkopy cest a silnic, úhory, světlé stráně obvykle v nižších polohách

Živná rostlina: lnice (Linaria)

Životní cyklus: Bi- až trivoltinní, přezimují kukly na zemi. Velmi pestré housenky, které na žlutě kvetoucí lnici působí mnohem nenápadněji, než by se soudilo, celý den na potravě, obvykle více housenek na jednom místě. Housenky lze nalézt poměrně často, s motýlem se setkáme mnohem vzácněji

Ohrožení a ochrana: Místy dost hojný