Martináč habrový - Saturnia pavonia

Rod: Saturniidae / Martináčovití

Druh který se na našem území stýká s dalším, často nerozlišovaným a velmi podobným druhem Sat. pavoniella. Housenky pavonia (i pavoniella) jsou po vylíhnutí celé černé, později se objevují napřed oranžové, pak zelené plochy, které obvykle v dospělosti převládají (viz obr.1). Na druhém obrázku vidíme, že někdy ale černé zbarvení přetrvá (menší z obou) a housenka pak na první pohled vypadá jako druhu S. spini, který však u nás i v okolních zemích již vyhynul. Při pozornějším pohledu však příslušnost k druhu pavonia prozradí na housence zelené plošky, které u druhu spini nikdy nenajdeme.

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Nížiny i vyšší polohy, lesy, paseky, louky

Živná rostlina: Široce polyfágní, listnaté dřeviny (habr, bříza dub ad.) keře (trnka,hloh, řešetlák) borůvka, vřes aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v hruškovitém kokonu, často přeleží i vícekrát. Samci pro páření vyhledávají samice letem i ve dne. Housenka při vyrušení vylučuje drobounké kapénky na bradavkách, sekret je i cítit.

Ohrožení a ochrana: Druh je široce rozšířen i v oblastech, kde snad není jeho existence ohrožena