Modrásek rozchodníkový - Scolitantides orion

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Pallas, 1771

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: