Modrásek stříbroskvrnný - Plebejus optilete

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Knoch 1781

Biotop: Vlhké lesy v podhůří, rašeliniště, jehličnaté lesy s podrosty živné rostliny

Živná rostlina: vlochyně, borůvka, klikva

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje malá housenka, letová perioda VI.-VII, housenky v VIII-VI. Dospělci se nevzdalují z lokality, drží se většinou nízko u živných rostlin.

Ohrožení a ochrana: U nás jen v Čechách a to velmi lokálně, ohrožený druh.