Můřice jarní - Achlya flavicornis

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: