Můřice očkovaná (Malinovník očkovaný) - Thyatria batis

Rod: Drepanidae / Srpokřídlecovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Smíšené i jehličnaté lesy v místech s hustým podrostem

Živná rostlina: Maliníky a ostružiníky

Životní cyklus: Mono nebo bivoltinní,, housenky viditelně na listech potravy, ve svinutých listech se i kuklí. Letová perioda IV.-VI. -VIII.-IX. Motýli v noci prudce létají, hojně se dostavují ke světlu.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh