Nesytka bodalková - Synanthedon stomoxiformis

Rod: Sesiidae / Nesytkovití

Autor: Hübner, 1790

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: