Okáč medyňkový - Hipparchia fagi

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Scopoli,1763

Biotop: Nížiny i vysoké polohy, lesní okraje, paseky, stepi

Živná rostlina: Některé trávy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky. Dospělci v VI.-IX., poletují na určitém místě, kam se i po vyplašení často vracejí, sedají s oblibou na kmeny stromů, suché dřevo apod. V horku osazují často hromadně stinná místa, téměř nenavštěvuhí květy, láká je pot, vytékající míza aj. ¨Housenky v VIII.-V, přes den ukryté. V Čechách, kde býval vždy velmi lokální vymřel, v současné době pouze na několika místech jižní Moravy, zde z mnoha míst také vymizel.

Ohrožení a ochrana: Silně ohrožený druh