Okáč medyňkový - Hipparchia fagi

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Scopoli,1763

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: