Okáč stříbrooký - Coenonympha tullia

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Müller, 1764

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: