Okáč zední - Lasiommata megera

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1767

Biotop: Kamenité louky, stráně, světliny v lesích hlavně na skalnatých pahorcích, dospělci milují zídky, kamenné stavby, zříceniny jako místo k vysedávání a vyhřívání se.

Živná rostlina: Různé trávy (kostřavy, medyněk aj.)

Životní cyklus: Bi - trivoltinní, přezimují housenky nebo kukly, housenky na potravě zpočátku i ve dne, později přes den v travních trsech. Motýli na lokalitách obvykle jednotlivě, letová perioda IV.-X., larvální IX.-V., pak VII.-VIII.

Ohrožení a ochrana: Zatím značně rozšířený, jako většina ostatních okáčů citlivý a místy ustupující