Okenáč plaménkový - Thyris fenestrella

Rod: Thyrididae / Okenáčovití

Autor: Scopoli, 1763

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, skalnaté stráně s živnou rostlinou

Živná rostlina: Plamének přímý, p. plotní (Clematis recta, vitalba)- obvykle pl. plotní, na Litoměřicku pl. přímý

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zemi. Drobný motýlek s průhlednými okénky na křídlech, který se dříve vyskytoval v nejbližším okolí Prahy (Břežanské údolí, pod Nickerlovým památníkem) a ještě za života F. A. Nickerla se věřilo, že jeho housenky žijí v řapících lopuchu, jediný zástupce své čeledi ve stř. Evropě. Ve skutečnosti housenky žijí ve stočených a umně sepředených trubičkách plaménků, opatřených i víčkem - jejich výrobu zachycují zde obrázky. Dnes vymizel motýlek i živná rostlina nejen z Břežanského údolí, ale i z dalších lokalit u nás a je velmi lokální a obvykle vzácný.

Ohrožení a ochrana: Ohrožený druh