Osenice prvosenková - Noctua comes

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Hübner, 1813

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: