Ostruháček březový - Thecla betulae

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: