Ostruháček kapinicový - Satyrium acaciae

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, křovinaté stráně s živnou rostlinou

Živná rostlina: Trnka obecná

Životní cyklus: Monovoltinní druh, přezimují vajíčka s vyvinutou housenkou, která samice kladou na menší osamělé keříky na větvičky. Larvální perioda IV.-V., zpočátku, když ještě nejsou narašené listy housenky žerou květní pupeny, jinak sedí na spodní straně listů. Tmavé kukly jsou připásány k podkladu, vzácněji k větvičkám, motýli se vyskytují v VI.-VII., sají na kvetoucích rostlinách v okolí.

Ohrožení a ochrana: Druh vzácný, silně ohrožený