Páskokřídlec rojovníkový - Eupithecia gelidata ssp. hyperboreata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Tato eupithecie žije u nás na jižní hranici svého evropského rozšíření. Rozpoznal ji znalec píďalek Dr. Fr. Krampl v rozsáhlé sbírce A. Titze z Uherského Hradiště, a publikoval nálezovou zprávu (ústní sdělení A.T.). Vyčerpávajícím způsobem dále druh i ostatní lepid. faunu naleziště pro vědu zpracovala dvojice jihočeských lepidopterologů K. Spitzer a J. Jaroš v řadě vědeckých i popularizačních článků (např. Živa 2012/3). Housenka – jak to u eupithecií často bývá – má několik barevných forem, z nichž na naší lokalitě převažuje žlutozelená, zde zobrazená. Poslední obrázek z Červeného Blata zachycuje poněkud odlišnou formu, snad také E. gelidaty. Housenka se při focení spustila z rostliny a v rašeliníku se ji znovu nepodařilo nalézt. Jinou housenku eupithecie jsem vyfotil jak požírá rojovník na slovenském horském rašeliništi u Suché Hory, ale tvar těla ukazuje spíše na druh E. satyrata (viz), který je polyfágní – i když rojovník není mezi potravou zatím uváděn.

 

 

Autor: Möschler, 1860

Biotop: Rašelištní druh, porosty živné rostliny s řídkým výskytem borovice a břízy

Živná rostlina: Hlavně rojovník bahenní, přijímají i listy vrb

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly, dospělci u nás létají v červnu. V zemích severní Evropy je druh častější a housenky se vyskytují v pestřejším vybarvení

Ohrožení a ochrana: Druh se u nás vyskytuje pouze na Červeném Blatu na Třeboňsku, což je chráněná rezervace, kde mu snad jako malému, nenápadnému motýlku, nehrozí jiné nebezpečí