Perleťovec kopřivový - Brenthis ino

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Rotenburg,1775

Biotop: Spíše vyšší polohy, vlhké až rašelinné louky, lužní lesy

Živná rostlina: Tužebníky,, mochna

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko s housenkou, letová perioda VI.-VII., housenky v VI.-VI. násl. roku. Přes den se ukrývají na rubu živné rostliny, nebo pod ní. Dospělci poletují hlavně za slunečního svitu. Druh je v současnosti na příhodných lokalitách běžný

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh