Perleťovec nejmenší - Boloria dia

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1767

Biotop: Od nížin po hory, sušší i vlhké louky, narušené plochy i vyšší bylinný porost

Živná rostlina: Violky

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje housenka, s dospělci se setkáváme od jara po vrcholné léto.

Ohrožení a ochrana: Velmi rozšířený druh s výjimkou intenzivně obdělávaných oblastí