Přástevník jitrocelový - Parasemia plantaginis

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Smíšené i jehličnaté lesy, jejich okraje paseky

Živná rostlina: Polyfág, různé nízké rostliny, smetánka, jestřábníky, jitrocele aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, s oblibou zahrabány v suchém jehličí u kmenů modřínů (pokud je k dispozici). Druh je barevně nejproměnlivější ze všech našich přástevníků, popsána řada forem

Ohrožení a ochrana: Druh býval velice hojný na příhodných stanovištích, v současnosti početnost slábne