Přástevník střemchový - Pericallia matronula

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Světlé listnaté lesy s bohatým podrostem, keři, i horské polohy, skalnatá údolí

Živná rostlina: Bohaté spektrum listnatých keřů (zimolez, líska, střemcha aj.) byliny

Životní cyklus: Housenka má dvouletý vývoj (dvakrát přezimuje, po druhé zimě již nepřijímá potravu), na řadě vzácných současných lokalit se motýl vyskytuje jen sudá, nebo lichá léta, protože druhá populace vymřela. Již v minulosti vzácný, dnes mimořádně vzácný druh, největší evropský přástevník, touha všech začínajících sběratelů, žil v předminulém století na dlouhé řadě dnes opuštěných lokalit, např. i v samé blízkosti Prahy (Břežanské údolí)- viz článek F. A. Nickerla (zde, kapitola Texty o motýlech). Dospělci i housenky velmi světloplaší, aktivní v noci, i při lovu na světlo motýli nesedají na plátno, ale padnou na hranici světla ve zvláštní poloze s křídly zvednutými k sobě a s kruhově ohnutým tělem. Přesto se uvádí, že někdy po květnových deštích byly housenky nalezeny na potravě ve dne; podobně i dospělci výjimečně poletují dopoledne. Osobně jsem viděl při chovu ab ovo, že dospělé housenky v noci konzumující potravu, po osvícení baterkou slézají na zem. Dospělé housenky na podzim druhého roku vyhledávají úkryty k druhému přezimování, po kterém se bez konzumace potravy na jaře kuklí. Zkušenosti s chovem viz opět výše citovaný článek F. A. Nickerla. Malé houseničky jsou skoro průhledné, později nahnědlé, sytě červeno - rezavé, dospělé černé, tedy stále tmavěji zbarvené. Obrázky z lokality ve Velké Fatře. Dva roky trvající stadium housenky už samo o sobě představuje veliké nebezpečí pro úspěšné dokonání vývoje a je myslitelné pouze v člověkem nenarušovaném prostředí.

Ohrožení a ochrana: Kriticky ohrožený druh, na lokalitách je nutné udržovat přísný režim ochrany prostředí.