Přímočárnice hnědá - Agrochola helvola

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Na obrázku z teplých doubrav již. Slovenska s housenkou zelenáčka trnkového R. pruni.

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Listnaté a smíšené lesy, paseky, parky

Živná rostlina: Listnaté stromy a keře, v dospělosti nízké rostliny, byliny, borůvky apod.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, housenky v květnu, červnu

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh