Rákosnice zevarová - Archanara sparganii

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Esper, 1790

Biotop: Nížiny a nízké polohy, okolí rybníků, rákosiny, vooteče s orobincovým lemem

Živná rostlina: orobinec, méně zevar, kosatec žlutý aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko, let dospělců v VIII-X., housenky minují nejprve v listech, větší v lodyhách, postupně sestupují v žíru níže až po podzemní části, kde se otočí a kuklí se většinou dole, v poloze hlavou vzhůru. Napadané rostliny se poznají podle poškozených listů (viz). Druh se občas vyskytuje společně s rákosnicí N. typhae a jejich kukly se od sebe těžko rozeznávají (; kukla typhae bývá hlavou dolu, ale není to bez výjimek; také je obecně větší, ale samčí kukly jsou viditelně menší a velikost není spolehlivým vodítkem. Spolehlivý k určení je hrot na čele kukly. Druh sparganii nechává výletový otvor většinou zakrytý slaboučkou vrstvou rostlinné pokožky (posl. obrázek) a tu při líhnutí proráží právě kukla. Srovnej obr čela kukel: vlevo sparganii, vpravo typhae.

Ohrožení a ochrana: Druh lokální, mnohem méně rozšířený, než podobný typhae.