Šerokřídlec jitrocelový - Gnophos furvata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: (Vápencové) stráně skalnatých údolí, stepi

Živná rostlina: Polyfágní housenka požírá v noci nízké rostliny a listy keřů

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, dospělci od VI; nápadně velký druh s noční aktivitou, u nás jen velmi lokální (střed. Čechy Karlštejnsko, již. Morava Pálava).

Ohrožení a ochrana: Poměrně vzácný druh, v přírodních reservacích ale částečně chráněný.