Šípověnka vachtová - Acronicta menyanthidis

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Esper, 1789

Biotop: Vyšší polohy, slatiny, podmáčené louky, rašeliště, vřesoviště

Živná rostlina: Polyfágní housenky žijí na mokřadních rostlinách - vachtě, vrbě, bříze, vlochyni aj.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla, dospělci v V.- VI., VII.- VIII., housenky VII.-VIII. Velmi podobná příbuznému druhu A. auricoma, se kterou se může vyskytovat na stejném místě.

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k místům výskytu méně ohrožená