Štětconoš trnkový - Orgyia antiqua

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Nejhojnější z našich štětconošů, prakticky všudypřítomný, žijící ale skrytě. Bezkřídlá samice vyklade po kopulaci celou snůšku charakteristických vajíček na povrch zámotku kukly a zahyne.

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: V blízkosti lesů prakticky všudypřítomný, zahrady a sady, stromořadí, lesy, zejména s porosty borůvčí

Živná rostlina: Housenky jsou silně polyfágní (samice nemůže umístit vajíčka na vybrané potravě), přijímají listí mnoha stromů a keřů, borůvčí aj., ale i jehličí smrků a patří k těm nemnoha, u kterých již podle barvy kartáčků na zádech poznáme budoucí pohlaví motýla - samičí housenky mají kartáčky hnědožluté, (a jsou větší), samčí jasně žluté.

Životní cyklus: Bi- až trivoltinní, přezimují vajíčka posledního pokolení. Rezaví samci poletují za dne klikatým letem, ale přítomnost druhu většinou nevnímáme. Zjistíme ji ale, jakmile máme k dispozici neoplodněnou samici. Na obrázcích je samice, vystavená na zahradě v Točné, na jižním konci Prahy 2. 9. 2017. První samec se objevil 20sec po vyložení samice, než samici dohledal a spářil se s ní, byli přítomni další tři samci.

Ohrožení a ochrana: Druh neohrožen