Světloskvrnka svlačcová - Emmelia trabealis

Rod: Noctuidae / Můrovití

Autor: Scopoli,1763

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: