Tmavoskvrnáč lipový - Erranis defoliaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Clerck, 1759

Biotop: Listnaté a smíšené lesy

Živná rostlina: Dub, bříza, buk, jilm ad.

Životní cyklus: Píďalka pozdního podzimu s bezkřídlou samicí, jejíž housenky nalézáme často na nejrůznějších listnatých keřích a stromech. Monovoltinní, přezimují vajíčka, která samice - jako u podobných druhů - kladou dlouhým kladélkem do štěrbin v kůře. Někdy mohou motýli při mírné zimě přežít do jara.

Ohrožení a ochrana: Hojný, neohrožený lesní druh