Tmavoskvrnáč lipový - Erranis defoliaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Clerck, 1759

Biotop: Listnaté a smíšené lesy

Živná rostlina: Dub, bříza, buk, jilm ad.

Životní cyklus: Píďalka pozdního podzimu se zcela bezkřídlou, dlouhonohou samicí, jejíž housenky nalézáme často na nejrůznějších listnatých keřích a stromech. Zbarvení samice naznačuje, že se zřejmě často vyskytovala v březových lesích. Monovoltinní, přezimují vajíčka, která samice - jako u podobných druhů - kladou dlouhým kladélkem do štěrbin v kůře. Někdy mohou motýli při mírné zimě přežít do jara. Druh se může vyskytovat v množství, kdy housenky - jak naznačuje latinské jméno - působí škody. Jsou barevně odstupňované, zde za obvyklou hnědě- žlutou i extrémě tmavá forma. Housenka zaujímá typickou polohu s prohnutou hrudí, zvednutou hlavou a předními nožkami.

Ohrožení a ochrana: Hojný, neohrožený lesní druh