Tmavoskvrnáč vřesový - Ematurga atomaria

Rod: Geometridae / Píďalkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: