Travařka hlínožlutá - Luperina testacea

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nižší polohy, úhory, skalnaté stráně (před. vápencové) louky, pastviny

Živná rostlina: Různá trávy, ovsík, jílek, kostřava, pýru aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, dospělci v VII.- X., noční aktivita, ale někdy lze nalézt dospělce i ve dne na trávě, housenky ožírají výhonky v trsech trav, noční aktivita. Motýli připomínají trochu L. nickerlii, která je ale mnohem kontrastněji vybarvena, menší.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh