Zejkovec hlohový - Opisthograptis luteolata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i vyšší polohy, smíšené a listnaté lesy, aleje, parky

Živná rostlina: Jeřáb, hloh, trnka aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly, dospělci v IV.-VII., housenky v V.-IX. V teplých letech se objevuje ještě druhá generace, pak přezimuje housenka. Poslední obrázek housenky spolu s nápadnou housenkou šípověnky olšové A. alni, se kterou bývá v jeřábových alejích často nalézána.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh