Žluťásek čičorečkový - Colias hyale

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Louky, stepi, pole v nížinách i v horách

Živná rostlina: Jetel, vojtěška, čičorka, vikev aj.

Životní cyklus: Polyvoltinní s překryvnými populacemi, přezimuje malá housenka. U nás dominantní druh, od kterého byl teprve poč. 20. stol. oddělen jiný, velice podobný a do té doby nerozpoznaný druh C. alfacariensis. Snadno lze oba druhy rozpoznat jen ve stadiu housenky (viz C. alfacariensis). C. hyale je velmi dobře přizpůsobivý druh, který přežívá i v zemědělsky využívané krajině, v agrocenózách, je velmi rozšířený a většinou hojný. Samice klade vzpřímená vajíčka na líc listu živné rostliny (obr), vylíhlé housenky napřed sedí na vypředeném polštářku na listu a požírají svrchní epidermis, zanechávají vykousaná okénka,(obr.) později požírají list od kraje a žijí skrytěji.
S motýlem se můžeme setkat od května do října, někdy ve velkém množství - např. na kvetoucích jetelištích,

Ohrožení a ochrana: Velmi rozšířený, hojný druh