Žluťásek jižní - Colias alfacariensis

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Ribbe, 1905

Biotop: Teplé lomy, náspy, louky na skalnatých stráních, teplomilný druh

Živná rostlina: U nás čičorky, podkovky

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje malá housenka na vrchní straně listu, se kterým na podzim spadne pod živnou rostlinu. Druh velmi dlouho nerozlišován od žl. čičorečkového (C. hyale), spolehlivé rozlišení poskytuje chov z housenek, které u tohoto druhu mají nápadné čtyři žlutými pruhy a černé skvrny. Druh u nás méně početný než C. hyale se ale poslední dobou šíří.

Ohrožení a ochrana: Přímo neohrožen