Zobonosec kopřivový - Hypena proboscidalis

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hypeninae / Zobonosci

Autor: Linaeus,1758

Biotop: Porosty kopřiv v pobřežní vegetaci, vlhké louky, zahrady, okraje lesních cest

Živná rostlina: Kopřiva dvoudomá, ale i další rostliny jako chmel, bršlice

Životní cyklus: Obvykle bivoltinní, přezimuje housenka, letová perioda V.- VIII. Motýli s noční aktivitou, při vyplašení popolétají i ve dne. Jako ostatní zobonosci mají dospělci před očima vyčnívající makadla

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh.