Vztyčnořitka osiková - Clostera pigra

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Hojnější v nízkých polohách, lužní lesy, okraje potoků, vlhké louky, okolí cest

Živná rostlina: Křovinaté vrby, topoly

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla 2. generace, let V.-Vi., VI.-IX., noční aktivita, housenky VI. a VII.-X. Housenky ve dne obvykle mezi spředenými listy.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh