Bekyně pižmová - Euproctis similis

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Fuessly, 1775

Biotop: Pahorkatiny, nížiny, rašeliniště, okolí vodotečí a cest vlhkým územím

Živná rostlina: Borůvčí, listnaté stromy a keře jako topol,ovocné stromy, krušina aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky ve vybudovaných úkrytech. Let v VI.,-VIII., housenky IX.-VI, násl. roku. Motýli s noční aktivitou, nacházíme je ale dost často ve dne sedět v podrostu- samce poznáme podle černohnědé skvrny na křídlech. Poslední obrázek housenka napadená parazity

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh