Pestroskvrnka hnědoskvrnná - Polymixis polymita

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop: Teplé stráně, řídké lesy, paseky, světliny

Živná rostlina: Polyfágní housenky žijí na nízkých rostlinách

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka. Dospělci aktivní v noci, nejnovější Atlas (Noční motýli III, Macek a kol.) uvádí "recentně jen na Moravě", housenka zde zobrazená byla nalezena v Čenkově u Příbrami vr. 2018.

Ohrožení a ochrana: Vzácný a ohrožený