Acanthobrahmaea europaea - Acanthobrahmaea europaea

Rod: Brahmaeidae

Autor: Hartig, 1963

Biotop: Teplé, křovinaté stráně jižní Italie

Živná rostlina: Ptačí zob (Ligustrum vulgare), jasany (Fraxinus ssp.)

Životní cyklus: Jediný známý evropský příslušník tropické čeledi Brahmaeidae, objevený a popsaný až poč. 60. let 20. stol. Menší než tropické druhy, ale neméně atraktivní, s housenkami nesoucími dlouhé výrůstky na hrudních článcích a na zadečku, podobně jako příbuzní z tropů. U tohoto druhu zůstávají i v posledním instaru. Monovoltinní, přezimují kukly v zemi.

Ohrožení a ochrana: Zatím znám jen z jediné evropské oblasti (endemický pro již. Italii), kde je přísně chráněný