Bělásek řeřichový - Anthocharis cardamines

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, okraje lesů, světliny a paseky v nich, louky poblíž lesů

Živná rostlina: Řeřišnice luční (Cardamine pratensis), huseník, hořčice rolní a jiné brukvovité

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, dospělci se líhnou za příhodných podmínek často již v březnu a zejména barevní samci patří k našim nejnápadnějším jarním motýlům. Šedozeleně zrnité housenky jsou na potravě dobře maskovány, jsou velmi pomalé a za normálních okolností vůbec neopouštějí živnou rostlinu. Kuklí se na ní připoutané opaskem. kukla má nezaměnitelný tvar- zalomený s velmi protáhlou špičatou přední částí, připomíná větší trn. Samice postrádají oranžovou skvrnu na předních křídlech, mají na nich zato rozšířené černé skvrny na apexu.
V již. Evropě žijí další příbuzné a podobné druhy, jejichž samci mají bílou barvu na křídlech nahrazenu sytě žlutou a barevností tak připomínají bělásky tropů.

Ohrožení a ochrana: Druh zatím téměř všudypřítomný