Babočka síťkovaná - Araschnia levana

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nivy, mokré i suché louky okraje pasek okolí lesních cest, upřednostňuje nižší polohy

Živná rostlina: Kopřiva dvojdomá (Urtica diodica)

Životní cyklus: Až tři generace, jejichž dospělci se barevně liší - kdysi byli dokonce motýli jarní a letní generace popsáni jako dva druhy. Příslušníci jarní generace mají na křídlech výrazné rezavě hnědé plochy (první obr. dospělců) u obou dalších generací převládá černá a bílá barva; Tyto barevné formy mají svá pojmenování : levana, prorsa a porima. Rub křídel s bohatou, pestrou síťovitou kresbou, která dala druhu české pojmenování. Druh byl kdysi u nás vzácný, vyskytoval se prý jen v Již. Čechách, později běžný, poč. 20. stol opět mizel, dnes rozšířený, s kolísající početností. Jednotlivé generace se liší i chováním. Druh je pozoruhodný i jedinečným kladením vajíček - samice vybere vhodný, osluněný list kopřivy, usadí se na jeho rubu a zelená, rýhovaná vajíčka klade jedno na druhé do dlouhých "komínků", kterých bývá několik vedle sebe. Téměř kompletně černé,"otrněné" houseničky (v dospělosti mají nad panožkami často žluté skvrnky), s typickými růžky po straně hlavy, žijí v mládí pospolitě, ale netvoří žádné předivo. Larvální periody V.-VII., VIII.-IX., IX.-XI. Dospělce jednotlivých generací lze zastihnout od jara do pozdního podzimu.

Ohrožení a ochrana: Kolísající početnost vyrovnávána i příletem z jihu, v současnosti druh některá léta místy hojný