Babočka bílé C - Nymphalis c-album

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Světliny listnatých lesů, jejich okraje a cesty, zahrady, sady

Živná rostlina: Kopřivy, jilmy, vrby, angrešt, chmel- housenky žijící na pěstovaných štocích bývají často nalézány při ručním "česání"

Životní cyklus: Obvykle bivolitní, s kratší diapauzou po líhnutí, jsou známy tři formy (rozlišované podle tmavého či světlejšího odstínu rubu zadních křídel-na fotografii vylíhlé babočky s exuvií kukly je dobře vidět zlatožlutý rub zadního křídla, vlastní formě hutchinsoni, která je formou první jarní generace, ta nepřezimuje. Na další fotografii přezimující babočky na tabuli vidíme typickou formu s tmavohnědým rubem zad. křídel). Doba letu VI.-VIII. a VIII.- V. , housenky v IV.-IX., žijí jednotlivě a skrytě na rubu listů potravy. Dospělci přezimují- jako u jiných baboček, ale k přezimování se ukládají v přírodě, a to již koncem léta, jak ukazují tyto obrázky, (paví oko, bab. jilmová, kopřivová druhotně často na půdách, v kůlnách apod.) Na informační tabuli v lese je nehybná babočka bilé C vyfocena koncem léta a potom i v zimě nad pokrývkou sněhu, brzy na jaře odletěla. Vajíčko (1) zelené, těsně po bleskurychlém vykladení samicí na špičku zubu listu kopřivy, druhé, tmavší, již obsahuje houseničku před líhnutím (první instar, druhý se světlou hlavou, která zčerná během půl hod. Dál již mají housenky typické bíle sedlo. Dospělé sedí se zvednutým zadečkem-viz posl. obr. housenky

Ohrožení a ochrana: Zatím neohrožena