Babočka drnavcová - Nymphalis egea

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Cramer, 1775

Biotop: Druh vázán na drnavec lékařský, (Parietaria officinalis), rostoucí na jihu (již. Evropa kolem Středoz. moře, Francie, Italie, Balkán a dále.) U nás nežije, v místech výskytu provází živnou rostlinu - která miluje staré kamenné zdi, mosty, schodiště - i do měst; hojný např. v Římě na antických stavbách. Housenky na obrázcích byly nalezeny v Turecku

Živná rostlina: Drnavec lékařský, náhradní krmení kopřiva dvoudomá

Životní cyklus: 1-2, i tři generace, třetí generace přezimuje. Housenky se vyskytují nejčastěji na trsech rostlin vyrůstajících ze starého zdiva, jsou na rostlině volně i ve dne a na ní, nebo v její blízkosti se i kuklí . Pokud ale najdeme listy drnavce zapředené, housenky v nich patří babočce admirálovi (Vanessa atalanta) která na drnavci, (vedle kopřivy) také žije. Vývoj je velmi rychlý. Druh je značně podobný naší babočce bílé C (Nymphalis c-album), ale k záměně u nás nedochází, protože N. egea u nás nežije.

Ohrožení a ochrana: Neohrožen