Babočka jilmová - Nymphalis polychloros

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až střední polohy v horách, lesy, světliny a cesty v nich, louky, sady

Živná rostlina: Jíva, jilm, ovocné stromy (především třešeň), hlohy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují - jako u řady baboček - dospělci v přírodních úkrytech, jeskyních aj. - ale i na půdách domů, v různých boudách ap. Probouzejí se časně na jaře, kdy se i páří a samice snášejí hromadně vajíčka na živné rostliny. Hromadné snůšky se projeví zejména na ovoc. stromech, jelikož housenky často ožerou dohola několik větví, kuklí se pak v okolí, zavěšeny za kremaster. Kukly intenzivně ničí ptactvo.

Ohrožení a ochrana: Druh patří mezi nehojné, mezi babočkami je vidět vzácněji, mj. protože pouze na jaře hojně navštěvuje jehnědy jív a vrb, ovocných stromů, později dává přednost sání mízy na poraněných stromech, motýly lákají také zapáchající látky jako výkaly a poměrně brzy vyhledávají úkryty k hibernaci. V obydlené krajině druh ohrožuje hromadné ničení housenek na ovocných stromech, přitom by stačilo přenést je do přírody, na jívy, jilmy apod. Housenky se obvykle nevyskytují opakovaně a stromy tak neohrožují.