Babočka osiková - Nymphalis antiopa

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, u nás častější v podhůří, paseky, světliny, okolí cest, mokřady, rašeliniště

Živná rostlina: Nejčastěji na jívě, ale i na dalších vrbách, osika a další topoly, bříza bradavičnatá

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují motýli, kteří se páří po přezimování. Babočka, lidově zvaná "černopláštník"má před přezimováním jasně žlutý okraj křídel, který během přezimování vybledne, na jaře je bílý. Samice vyhledává většinou pro snůšku nižší stromy, méně často klade i na nižší větve vyšších stromů. Housenky žijí až do předposledního instaru pohromadě, dospělé se rozlézají a kuklí se pak jednotlivě.
Pokud se housenky najdou na bříze, je potřeba mít na mysli, že je to bříza bradavičnatá, jiné druhy bříz housenky odmítají. Motýl býval oblíbeným předmětem pokusů s dosažením nápadných barevných odchylek při mrazových experimentech (viz. např. Joukl).
Babočka osiková bývala všeobecně rozšířená, všudypřítomná a hojná ještě v minulém století. Dnes patří v zemědělské krajině k raritám, pravidelně se s ní setkáváme v podhůří, je zřejmě na ústupu

Ohrožení a ochrana: Zaslouží ochranu zejména ve stadiu housenek, protože nacházíme najednou celou snůšku-desítky jedinců