Babočka paví oko - Aglais io

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus,1758

Biotop: Nížiny až hory, všudypřítomný (ubiquist)

Živná rostlina: Kopřiva dvojdomá, méně chmel, na jihu drnavec lékařský

Životní cyklus: Mono- až bivoltinní, v přírodě dospělci po celý rok, přezimují imaga v přírodních i lidmi vybudovaných úkrytech (půdy, sklepy, stáje apod.). Vajíčka kladena hromadně, housenky žijí na živné rostlině - u nás většinou na kopřivě dvoudomé- pospolitě až téměř do zakuklení. Do třetího instaru nejsou housenky celé černé, na obrázcích vidíme vaječné a mladé housenky včetně toho, jak v řadě vedle sebe na pavučince požírají z kraje kopřivový list .Vzhledem k tomu, že dospělé se rozlézají a žijí jednotlivě , nacházíme kukly na příhodných místech v okolí, (zídky, kameny, pařezy apod.). Část housenek, které se zakuklí přímo na potravě- kopřivách, vytvoří kukly zelené, velmi dobře přizpůsobené prostředí. Na posledním obrázku housenky, visící jen za pošinky (posl. pár nožek) vidíme na stonku kopřivy vypředený bílý "polštářek", za který se pak housenka měnící se v kuklu pověsí kremastrem- jakýmsi na konci drobnými háčky opatřeným výčnělkem- viz kukly. Náš pravděpodobně vůbec nejznámější motýl, kterého pozná - díky nápadným očním skvrnám - téměř každý (u bělásků, žluťásků, modrásků, příp. otakárků dokáže veřejnost poznat rod- tedy bělásek, v našem případě ale i druh-babočka paví oko). To navštěvuje nejrůznější květy, saje na nahnilém ovoci i vodu rozbahněných cest. Naše v současnosti asi nejhojnější babočka a jeden z nejhojnějších denních motýlů vůbec.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh