Bekyně černé L - Arctornis l nigrum

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Müller, 1764

Biotop: Listnaté i smíšené lesy v nižších polohách

Živná rostlina: Lípa, buk, dub i další listnaté stromy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, let v VI.-VIII., housenky VII.-V. násl. roku. Housenky jsou zvláštním, na pohled neurovnaným způsobem ochlupené (viz) a jako malé, mají ojedinělou schopnost - v případě ohrožení se umějí bleskurychle ohnout proti podkladu a odrazit se od něj, takže jakoby odskočí a díky ochlupení "odletí" vzduchem. Tuto schopnost větší housenky ztratí. Dospělci jsou aktivní v noci. Motýl je dosti lokální, v mnoha místech chybí nebo je vzácný, v přír. rezervaci Šance, u které žiji, se naposledy druh objevoval před 30 lety.

Ohrožení a ochrana: Většinou nehojný, snad neohrožený