Bekyně dubová - Parocneria detrita

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Esper, 1785

Biotop: Lesostepi na písčinách s křovinatými duby

Živná rostlina: Nízké křovinaté duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky pod nizoučkými dubovými keříčky, později na jaře přijímají jen rašící měkké listy, mění proto místo. Dospělci v VI. - VIII. Samice tvoří hromadné snůšky, malé housenky žijí pospolitě, děrují listy, ponechávají žebra.

Ohrožení a ochrana: U nás druh velmi vzácný, přežívá snad stále - s příbuzným, nepatrně hojnějším druhem O. rubea - na nejjižnější Moravě ( Znojemsko)