Bekyně narudlá - Ocneria rubea

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Denis & Schiffermüller,1775

Biotop: Nejteplejší, kamenité stráně s keřovitými duby

Živná rostlina: Duby, obvykle teplomilné druhy, na osluněných stráních

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují pospolitě housenky pod nizoučkými dubovými keříky s větvemi těsně u země, housenky ořírají i suché, opadané listy, požerky je prozradí (viz foto). Letová perioda VI.-VII.

Ohrožení a ochrana: U nás přežívá druh vzácně na jediné lokalitě nejjižnější Moravy