Bekyně zlatořitná - Euproctis chrysorrhoea

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Linnaeus, 1775

Biotop: Aleje ovocných a dalších listnatých stromů, sady, lesy

Živná rostlina: Listnaté stromy, původně asi doubravy, polyfágní druh

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky (IX.-V.) v nápadném, složitém hibernakulu, ve kterém bývá několik desítek houseniček. Dospělci aktivní v noci, samice klade vajíčka ve skupinách překrytých chloupky ze zadečku na spodní stranu listů. Housenky přes den na kmenech stromů, (často ve společnosti housenek bourovce prsténčivého (M. neustria), se kterými se podílejí na holožírech - ve stromořadích kolem silnic způsobují i odumírání opakovaně dohola ožíraných stromů). Jsou porostlé lámavými chlupy, které často způsobují alergické reakce. Housenka je zaplétá i do zámotku, ve kterém je ukryta kukla. Motýli létají od pol. VIII - IX. V neošetřovaných sadech a stromořadích častý kalamitní škůdce, zejména v alejích se druh postupně přemnožuje, na keřích a stromech bývá několik desítek hnízd a holožíry se postupně rozšiřují na rozměrné oblasti. Na obrázcích vidíme typický žír na jilmech, kde housenky vypreparují z listů zelené plochy a všechny žilky a žebra zůstanou nedotčena.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh