Bělásek hrachorový - Leptidea sinapsis

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, suché stráně, louky a stepi, teplomilný

Živná rostlina: Hrachory, vikve, čičorky - bobovité

Životní cyklus: Bivoltinní, jarní a letní generace se liší vzhledem; druh až v poslední době odlišován od velmi podobného běláska východního (L. morsei), ale je pravděpodobné, že se tento u nás dříve nevyskytoval, podobně jako v současnosti. (Z. Laštůvka se znalostí starých sběrů). Nehojný, chabý letec, nevzdalující se z míst výskytu. Housenky po celý den na bobovitých, s tělem přitisknutým k lodyhám, nápadně špičaté, protáhlé kukly jsou připásány ve stojaté poloze tamtéž. Druh v poslední době ustupující, podobně jako druh L. morsei

Ohrožení a ochrana: Ohrožený, ustupující druh