Bělásek ovocný - Aporia crataegi

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Otevřená stanoviště s křovinami a výskytem kvetoucích , navštěvovaných rostlin (bodláky, pcháče aj,)

Živná rostlina: Ovocné stromy, hloh, trnka, jeřáb aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky v hibernakulích- úkrytech vytvořených z listů a zápředků, na jaře dokončují vývoj. Motýl patří mezi gradující druhy s kalamitním výskytem;, při přemnožení působí holožíry. Zejména v minulosti patřil mezi obávané škůdce ovocných stromů a někteří odborníci se domnívají, že tento druh je za biblickým vyprávěním o trestu v podobě "krvavých dešťů". Vylíhlí motýli totiž vypouštějí tmavě červenou kapalinu, zvanou mekonium a při statisících jedinců mohla působit postižená, velmi rozsáhlá místa plná červených cákanců, jako po krvavém dešti. Bělásek ovocný je schopen dalekých migračních letů. Z běžného druhu se však ve 20. stal druh stále vzácnější, až z evropských lokalit prakticky vymizel. Teprve v posledních letech se někde opět objevuje, patří však trvale mezi druhy vlastně vzácné, které v rozsáhlých územích nejsou desetiletí pozorovány. Na rozdíl od třepotavého letu ostatních bělásků létá plynule, často plachtí. Dospělci se vyskytují od konce V. do VII., housenky žijí od VIII., kdy se jen jednou převléknou a chystají se k přezimování, do V. násl. roku.

Ohrožení a ochrana: Vzácný, ale někdy hromadně se vyskytující-ochrana není nutná a vlastně ani možná